Bod č.19.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02 - 03/2013

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 2-3/2013)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 2-3/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX