Bod č.5.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení 24. 1. 2013 - 20. 2. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení 24.1.2013 - 20.2.2013)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení 24.1.2013 - 20.2.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX