Bod č.19.:

OŠMT/4 - Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Vyhlášení grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání)
Příloha č.2 (č. 2 - Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (č. 3 - Zápis z jednání KVV RMP ze dne 5. 2. 2013)
Příloha č.4 (č. 4 - Důvodové zprávy jednotlivých žadatelů o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:120 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX