Bod č.6.:

TN+PRIM/1 - Odůvodnění veřejné zakázky – Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar, dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

(předkladatel:nám. Rund, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odůvodnění veřejné zakázky - Archiv Světovar)
Příloha č.2 (situace stavby)
Příloha č.3 (výňatek zápisu VZVZ ze dne 6. 2. 2013 )
Příloha č.4 (rozpočet Světovar srovnávací tabulka)
Příloha č.5 (Možnosti budoucího využití 4x4 CF Světovar)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:108 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX