Bod č.42.:

PROP/2 - Prodej pozemků v k.ú. Bolevec - halové garáže Žlutická ul.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost + zákres)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Usnesení RMO P1 č. 118/2011)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 212/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX