Bod č.21.:

EVID/1 - Uplatnění žádosti o přechod majetku dle zákona č. 173/2012 Sb.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zákon č. 173/2012 Sb.)
Příloha č.2 (letecký snímek se zákresem k.ú. Vodní Újezd)
Příloha č.3 (kopie katastrální mapy)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 70 ze dne 21.2.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX