Bod č.43.:

PROP/3 - Prodej pozemku p.č. 1015/2 k.ú. Štěnovice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost 2 x)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko obce Štěnovice 2 x)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 213/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX