Bod č.49.:

PROP/9 - Ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní dohodou smluvních stran

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Smlouva o smlouvě budoucí kupní)
Příloha č.2 (Žádost o ukončení smluvního vztahu dohodou)
Příloha č.3 (Fotodokumentace původní)
Příloha č.4 (Fotodokumentace aktuální)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 218/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:150 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX