Bod č.10.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu kulturních projektů pro rok 2013 jednotlivým žadatelům

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Grant na podporu kulturních projektů 2013) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (Usnesení KK RMP)
Příloha č.4 (Jednotlivé důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX