Bod č.15.:

ŘÚSO/1 - Výjimky ze zásad pro zadávání VZ - "Satelitní solární vysílače" a "Nákup písků a kačírků pro úpravu expozic", pro ZOO a BZ mP, p.o.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení VZVZ č. 1/2013)
Příloha č.2 (Usnesení VZVZ č. 2/2013)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1098)
Příloha č.4 (Smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:117 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX