Bod č.52.:

PROP/12 - Prodej nemovitostí na adrese Řepná 3, Litice č. p. 164, včetně pozemku parc.č. St. 185, k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 6)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP 17. 1. 2013)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 221 ze dne 28. 2. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:153 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX