Bod č.55.:

PROP/15 - Nakládání s nemovitostmi na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č. p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 968/04 a ZMP č. 550/04)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 17. 1. 2013)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 224 ze dne 28. 2. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:156 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX