Bod č.20.:

KT/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02 - 03/2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX