Bod č.8.:

EAP/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - prosinec 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1-12 2012)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1-12 2012)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1-12 2012 - obsah, komentář)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1-12 2012 - tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX