Bod č.15.:

MAI/1 - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva) (*)
Příloha č.1 (příloha IZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX