Bod č.16.:

MAI/2 - Průběh výběrového řízení na pronájem části KD Šeříková – restaurace s příslušenstvím

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Usnesení FV ZMO P2)
Příloha č.2 (Usnesení RMO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX