Bod č.40.:

MAJ/19 - Zrušení usn. ZMP č. 81 ze dne 21. 2. 2013 a výkup pozemku parc.č. 526/2, k.ú. Bušovice, do majetku města Plzně od p. Jaroslava Kozáka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek vlastníka na výkup pouze jednoho z pozemků)
Příloha č.2 (vyjádření SVSmP vč. stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření Obecního úřadu Bušovice)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 107 ze dne 31. 1. 2013)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 81 ze dne 21. 2. 2013)
Příloha č.6 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX