Bod č.7.:

KŘTÚ/11 - Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP a zařazení nových investičních akcí

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenov. seznam staveb. invest. akcí KŘTÚ-SVSMP)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX