Bod č.59.:

KŘTÚ/12 - Zpráva o městském parkovacím systému za 2. pololetí 2012

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o MPS za 2. pololetí 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX