Bod č.60.:

KŘTÚ/13 - Informačně navigační systém a bilance PD Rychtářka

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (1. Zpráva o informačním a navigačním systému pro PD Rychtářka)
Příloha č.2 (Přehled o nákladech a výnosech z PD a poplatku spol Hermosa v r. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX