Bod č.9.:

BYT/2 - DLOUHÁ 4 – NJ č. 772/15 – prominutí dlužné pohledávky stávajícímu uživateli této jednotky

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Postoupení usnesení RMO Plzeň 4 od ÚMO Plzeň 4)
Příloha č.2 (Žádost dlužníka adresovaná starostovi MO Plzeň 4 )
Příloha č.3 (Výpis z KN - NJ č.772/15 Dlouhá 4)
Příloha č.4 (Příslušná část prohl.vlast. NJ č.772/15 Dlouhá 4)
Příloha č.5 (Stanovisko BYT MMP pro ÚMO Plzeň 4)
Příloha č.6 (Tabulka dluhů za období 12/2010 - 08/2012)
Příloha č.7 (Stávající výpočtový list o výpočtu nájemného)
Příloha č.8 (Tabulka dluhů za období 12/2010 - 02/2013)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č.240/28.02.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:111 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX