Bod č.6.:

KT/1 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou Slovany a PČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX