Bod č.7.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Požáry podle místa)
Informativní zpráva č.2 (Požáry podle objektu)
Informativní zpráva č.3 (Požáry podle příčiny)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX