Bod č.64.:

NámH/1 - Divadlo J. K. Tyla (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Výběrové řízení na ředitele DJKT, příspěvkové organizace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX