Bod č.63.:

PRIM/3 - Zpráva o aktuálním stavu společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX