Bod č.65.:

OSI/1 - Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 320/2012)
Příloha č.3 (Priority vodohospod. staveb MP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX