Bod č.15.:

ISS1/15 - Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2012

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění k 31.12.2012)
Příloha č.2 (usnesení RMO č. 8/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:284 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX