Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 )
Příloha (Usnesení ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 22.1.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:272 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX