Bod č.6.:

MST1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:275 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX