Bod č.9.:

FO1/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1, finanční vypořádání a závěrečný účet za rok 2012

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření, finanční vypořádání a závěrečný účet za rok 2012)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání MMP)
Příloha č.3 (Hospodaření fondů)
Příloha č.4 (Finanční vypořádání MŠ)
Příloha č.5 (Účetní závěrka - MŠ)
Příloha č.6 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 65-2013)
Příloha č.7 (Zpráva auditora)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:278 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX