Bod č.10.:

FO1/2 - Zpráva o provedené inventarizaci majetku

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Inventarizace majetku)
Důvodová zpráva (Inventarizace majetku)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 66)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:279 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX