Bod č.11.:

FO1/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 6

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření č. 6)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření č. 6)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 67-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:280 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX