Bod č.12.:

ST1/5 - Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 určených na podporu sportu a volnočasových aktivit

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh na rozdělení finančních prostředků)
Důvodová zpráva (Návrh na rozdělení finančních prostředků)
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.2 (Návrh na rozdělení finančních prostředků - tabulka)
Příloha č.3 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 64-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:281 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX