Bod č.13.:

FO1/4 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Žádost)
Příloha č.3 (Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 227-2009)
Příloha č.4 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 68-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:282 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX