Bod č.17.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Finanční výbor)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - leden)
Příloha č.3 (Zápis - Kontrolní výbor - únor)
Příloha č.4 (Zápis - Kontrolní výbor - březen)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:286 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX