Bod č.65a.:

NámZ/2 - Postup činností v souvislosti s výsledkem hlasování v místním referendu o výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého DK Inwest

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Postup činností v souvislosti s výsledkem hlasování v místním referendu o výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého DK Inwest)
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX