Bod č.5a.:

NámZ/1 - Projekt Stopy člověka v přírodě - změna výše dotace

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Projekt Stopy člověka v přírodě - změna výše dotace)
Důvodová zpráva (Projekt Stopy člověka v přírodě - změna výše dotace)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 480/2012)
Příloha č.2 (Dopis Ing. Trávníčka z 13.3.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX