Bod č.19.:

ISS1/19 - Změna usnesení ZMO P1 č. 244 ze dne 11.12.2012 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky ČEZ

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P 1 č. 244/2012)
Příloha č.2 (Návrh smlouvy ČEZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:288 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX