Bod č.14.:

ŽPD1/14 - Vyhodnocení zimní údržby 2012/2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhodnocení zimní údržby)
Důvodová zpráva (vyhodnocení zimní údržby)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 69-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:283 rok:2013

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX