Bod č.18.:

ŽPD1/18 - Změna zadání veřejné zakázky na zajištění údržby zeleně na území MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (změna zadání veřejné zakázky na údržbu zeleně)
Důvodová zpráva (změna zadání veřejné zakázky na údržbu zeleně)
Příloha č.1 (změna zadání veřejné zakázky na údržbu zeleně)
Příloha č.2 (změna zadání veřejné zakázky na údržbu zeleně)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX