Bod č.18a.:

EAP/9 - Školské rady na MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Školské rady na MO Plzeň 2 - Slovany)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2013

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX