Bod č.21.:

BYT/1 - Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Václavem Krsem a paní Lenkou Krsovou

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Václavem Krsem a paní Lenkou Krsovou)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 13.3.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 290 ze dne 3.4.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX