Bod č.5.:

ISS1/5 - Poskytnutí finanční dotace z grantového programu "Město her aneb Prázdniny na Boleváku 2013"

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 75 ze dne 12.3.2013)
Příloha č.2 (Vyhlášení grantového programu)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:292 rok:2013

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX