Bod č.3.:

RMO1/1 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemné interpelace)
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí informací)
Příloha č.2 (Odpověď - Oprava kontejnerových stání na území MO Plzeň 1 )
Příloha č.3 (Odpověď - Zápis o odevzdání a převzetí stavby)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:290 rok:2013

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX