Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Roční zprávy o postupu realizace IPRM Plzně a uzavření dodatku č. 3 k IPRM PEHMK

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM Plzeň - EHMK 2015)
Příloha č.2 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM Plzeň - univerzitní město 2015)
Příloha č.3 (Dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:160 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX