Bod č.7.:

ISS1/7 - 2. úprava plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2013

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:294 rok:2013

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX