Bod č.6.:

ISS1/6 - TJ – SPORT AREÁL JEZÍRKO o.s. – uzavření dohody o narovnání (ukončení nájemní smlouvy a finanční vypořádání)- materiál na stůl

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dohoda o narovnání)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 247 ze dne 11.12.2012)
Příloha č.3 (Nájemní smlouva)
Příloha č.4 (Návrh AK Lobovská, Malíková)
Příloha č.5 (Rozpočtové opatření č. 15)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:293 rok:2013

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX