Bod č.61.:

OŠMT/2 - Změna zřizovací listiny 78. mateřské školy Plzeň, Sokolovská 30, příspěvkové organizace

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MO Plzeň 1 ze dne 28. 2. 2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 244 ze dne 11. 12. 2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 226 ze dne 10. 7. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 103 ze dne 12. 3. 2013)
Příloha č.5 (Kalkulace úspory provozních nákladů)
Příloha č.6 (Úplné znění zřizovací listiny 78. MŠ Plzeň)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 256 ze dne 21. 3. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX