Bod č.37.:

MAJ/12 - Konečná kupní smlouva na TDI v k.ú. Křimice mezi městem Plzeň a panem Michalem Macháčkem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost pana Macháčka)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP, zápis z prohlídky)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 233/2011 a ZMP č. 165/2011)
Příloha č.5 (kolaudační souhlasy + sdělení MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 321/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:197 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX