Bod č.38.:

MAJ/13 - Výkup pozemků pod hřišti užívanými fotbalovým klubem SK Smíchov v Šeříkové ulici, z vlastnictví 11 FO a 1 PO, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SK Smíchov Plzeň)
Příloha č.2 (usnesení KSM č. 5/2011)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 327/2006)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 16. 8. 2012)
Příloha č.5 (přehled požadovaných cen)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (Komise RMO Plzeň 2 - č. 38/12)
Příloha č.8 (žádost města na ÚZSVM ve věci BÚP)
Příloha č.9 (źápis z KNM RMP)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (katastrální mapy)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 332/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:198 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX